Grafisk profil & Visuell Identitet

vi skapar igenkänning av ditt företag

Läs mer om
grafiska profiler och logotyper

Vad innehåller en grafisk manual?

Vi söker ständigt mer information som kan hjälpa oss ge dig ett bättre resultat med din reklaminvestering. Mycket av det du finner på den här sidan är hämtad från Minja Smajics artikel "Så fixar du en grafisk manual" på Cap & Design - en otroligt innehållsrik och omfattande källa till kunskap.

Läs gärna mer där!

En grafisk profil kan vara hur omfattande som helst eller i enklaste fall sträcka sig till vilket typsnitt som bör användas. Det viktigaste är att företagets kärnvärden genomsyrar profilen och att man låter en röd tråd vandra i allt man gör. Svårare än så är det egentligen inte.

Kom ihåg: Den skall fungera som ett värdefull tillskott i det kreativa arbetet och aldrig som en bromskloss.

Här följer några beståndsdelar som kan ingå i den grafiska manualen och som tillsammans skapar er visuella identitet:

Utdrag av beståndsdelar som kan ingå i den grafiska manualen - det verktyg som hjälper er att säkerställa att er visuella identitet följs och byggs starkare.

Färgpalett

En uppsättning färger som ska användas i kommunikationssammanhang ska helst presenteras både som enskilda färgrutor och med exempel på tillämpningar. Det kan även vara bra att visa vilka olika färgkombinationer som är att föredra.

Logotyp

Presentation av logotypen i alla varianter, samt regler för applicering och placering.

Tilltal/Tonläge

För internt bruk är det bra att tala om vad som gäller när det kommer till tilltal och tonläge, så att det återspeglas i användningen av profilelementen.

Bildspråk

"Den grafiska manualen skall fungera som ett värdefull tillskott i det kreativa arbetet och aldrig som en bromskloss."

I vissa fall, där verksamheten är mediainriktad, kan det vara bra att säkerställa grundreglerna för bildspråket. Till exempel vilka motiv, på vilket sätt, i studio eller utomhus, vid naturlig eller studiobelysning och i svartvitt eller färg.

Kärnvärden/Målsättning

Om manualen är mer riktad mot företaget självt kan det vara klokt att nämna de kärnvärden och målsättningar med verksamheten som profilen är byggd kring.

Typsnitt/typografi

De typsnitt som ingår i profilen ska noggrant presenteras med hjälp av olika textsättningar som visar hur det ska se ut när profilen hanteras på ett korrekt sätt. Exempel på rubriksättning, brödtext och andra förekommande textelement underlättar arbetet med det skrivna materialet.

Presentationsmall

Det är nödvändigt att ha en fungerande presentationsmall. Då Powerpoint och olika andra program erbjuder många möjligheter att fatta egna beslut och på så sätt kringgå profilen, är det viktigt att göra en lista på rätt och fel och på därmed minimera risken för »egna kreationer«

Word brevmall

Det är häpnadsveckande hur få företag som använder sig av snyggt formaterade brev. Genom att skapa en mall kan man på ett enkelt sätt kan skriva brev som är lättlästa och förtroendeingivande. Med hjälp av enkla anvisningar kan man hjälpa anställda att kommunicera på ett professionellt och kompetent sätt.

Kontorsmaterial

Kontorsmaterial är det mest använda mediet när det gäller företagskommunikation. En tydlig presentation säkrar att allt kommer att se ut på ett och samma sätt. Här ska man nämna papperstyper, ytvikter och visa tydliga mallar för visitkort, brevpapper, kuvert etc.

Låt oss träffas!

Annonsering

I vissa fall behöver man visa hur annonsmaterial ska utformas. Oftast gäller det platsannonser, men det kan sträcka sig längre än så i vissa fall.

Regler för webbsidan

Det finns många exempel där en företagsprofil inte följer reglerna på webben i samma utsträckning som den gör vid övriga tillämpningar. Därför är det viktigt att hjälpa webbredaktörer med tydliga anvisningar om hur de ska göra för att ”handla rätt”. Till exempel: Rubriksättning (versaler/gemener, feta/regular), regler för bildplaceringar, färger och menyposter.

Alla företag har en identitet gentemot sina kunder. Antingen den är medvetet framtagen eller inte, så finns den där. Man kan säga att identiteten är den bild omvärlden har av ditt företag.

Den kan vara stark eller svag, positiv, negativ eller neutral och uppstår genom personlig kontakt med representanter för ditt företag, era besökslokaler, visitkort, korrespondens, annonsering, hemsidan mm.

Grafisk profil – en viktig del av identiteten

En företagsidentitet är i hög grad beroende av sin visuella presentation. En konsekvent tillämpning av element och regler bäddar för ett starkare intryck som är lättare att komma ihåg. Ett företag som vårdar och följer sin grafiska profil uppfattas som mer trovärdigt och kompetent. Det är få som har råd att strunta i hur de presenterar sig för omvärlden.

Er visuella identitet

En grafisk profil kan även kallas visuell profil eller visuell identitet. Det är ”ansiktet utåt”, den enhetliga design som löper som en röd tråd genom trycksaker, webbsidor, förpackningar och annat material från ett företag, en organisation, en förening, en produkt eller ett särskilt projekt.

Det finns skäl till att vi kan känna igen en Telia-annons och vet att vi är på ett Ikeavaruhus, även när vi inte ser loggan.

Paketeringen påverkar väldigt mycket hur du uppfattar någonting. Det handlar om att bygga upp en magi kring ett varumärke och att hitta trogna fans. Du behöver ha en relation till ett varumärke. Det är här varumärkets identitet kommer in.

Det räcker inte med bara en logotyp. Miljöer, produkter, trycksaker ger också signaler, och de måste hänga ihop.

Ett identitetsprogram kan innehålla många olika delar, men grundläggande är logotyp, färger och ofta bildspråk. Sedan kan typografi, grafiska system, rörlig bild, arkitektur och annat läggas till, beroende på kundens behov och verksamhet.

Längre ned går vi igenom vad som kan ingå i en grafisk manual.

Vill du ha hjälp med er grafiska profil?

Hör av dig!

Fredrik Hasselgren, ägare, VD, CD, creative director, marknadstrategi, reklam, reklambyrå

Fredrik Hasselgren

E-mail: fredrik.hasselgren@hsop.se

Tel. direkt: 018-13 25 00

Om logotypen och dess betydelse

Logotyper har en särställning inom grafisk design: Den är ett ensamt märke som ska kunna symbolisera ett helt varumärke, hur stort och komplext det än är. När varor och tjänster blir allt mer likriktade ökar värdet av logotypen. Logotypens syfte är att särskilja, profilera och identifiera – tre mål som knappast går att jämka samman med absoluta regler – men man kan ändå att hitta ett antal målsättningar:

De kan t.ex. vara att logotypen ska vara relevant, ha särart, att den ska klara av att bära de associationer företaget vill förknippas med, vara minnesvärd och fungera i alla de

sammanhang företaget vistas i.

En nyckelfråga när det kommer till logotyper handlar om vad den ska berätta. Ska formen prata om företagets bransch och verksamhet? Nej, det är faktiskt inget måste. Logotypen är bara en tom symbol som måste fyllas med värden via annan kommunikation. En logotyp kan bara berätta efter att företaget har lagt in sina värden. Utan värderingar är det bara form.

Vad innehåller egentligen en grafisk manual? Läs mer här!

hsop.se

Uppsalas vänligaste reklambyrå

Vi hjälper dig nå dina nya affärsmål via varumärkesplattform, kommunikations- och designkoncept. Vi tar fram resultatskapande webbsidor, annonskampanjer, broschyrer, filmer för tv & webb, er grafiska profil inkl. framtagandet av er logotyp och kontorstrycksaker som visitkort och brevpapper, årsredovisningar, foldrar och broschyrer. Vi är er partner i allt från snabba lösningar till ett bollplank i strategiska kommunikativa frågeställningar. Välkommen till den vänligaste reklambyrån i Uppsala.

Vi vill verkligen träffa dig!

Maila mig! Jag hjälper er!

/Fredrik

Fredrik Hasselgren

E-mail: fredrik.hasselgren@hsop.se

Tel. direkt: 018-13 25 00