Våra tjänster. Det vi gör har bara ett syfte:

Att hjälpa ditt företag till större framgång.

För oss handlar reklambyråarbete inte om att göra fina, roliga eller hippa lösningar.

För oss handlar det om att leverera reklamkommunikation som skapar försäljning och effekt för våra kunder.

Här är en förteckning över några av de tjänster vi erbjuder.

Marknadsstrategi & Varumärken

Budskap &
Content Marketing

Grafisk profil

& Logotyper

Websidor  &
Webbshoppar

Internetreklam

& Banners

Landarsidor

Annonser

Trycksaker

Kundtidningar

Årsredovisningar

Rapporter &

Publikationer

TV-reklam

Film på webb

GRAFISK PROFIL och LOGOTYP

Den grafiska profilen är ”ansiktet utåt”, den enhetliga design som löper som en röd tråd genom trycksaker, webbsidor, förpackningar och annat material från ett företag, en organisation eller en produkt.

För att hålla ordning på profilprogrammet, internt och gentemot sina grafiska leverantörer, kan man skriva ner reglerna i en grafisk manual.

» Läs mer om Grafisk profil, Visuell identitet och t.ex Logotyper

MARKNADSSTRATEGI, VARUMÄRKE och POSITIONERING

En marknadsplan är nödvändig för att få en överblick av ert nuläge. Var står ni idag? Hur har ni kommit till er position? Vad är det ni säljer? Varför vänder sig kunderna till just er och framförallt - vilka är era kunder?

Vi ger ditt företag rätt plats i kundens medvetande. Baserat på hur marknaden ser ut hittar vi en ledig, logisk och lönsam position för ditt företag. Och tar fram en strategi som lyfter fram ditt företags konkurrensfördelar.

» Läs mer om Marknadsstrategi, Varumärke och Positionering

WEBBDESIGN

BANNERS, SÖKORDSOPTIMERING (SEO) och SOCIALA MEDIER

När du funderar på att skapa eller förnya en webbplats, börja med att klargöra dess syfte: Ska den få besökaren att kontakta dig? Ska den få besökaren att köpa något av dig? Det är först när den lever upp till ditt mål som du kan säga att din webbsida är bra.

Vi hjälper dig att skapa en bra resultatgivande webbplats. Och vi ser till att skapa en strategi för att få folk att besöka den.

» Läs mer om Webbdesign och skapandet av webbplatser här

Vi hjälper dig med din marknadsföring på nätet. Tillsammans väljer vi de kanaler och lösningar som passar ditt erbjudande bäst: traditionella banners, sökordsoptimering, AdWords-kampanjer eller annonser på sociala nätverk.

Leder du dessutom trafiken till en specifik landarsida ökar du chansen att få din besökare att göra det du vill.

» Läs mer om Banners, Sökmotoroptimerig och hur du får resultat på Facebook

ANNONSER

TRYCKSAKER

De digitala möjligheterna till trots, ger traditionell annonsering i tidningar och magasin ytterligare en dimension: Känslan av att hålla, känna och bläddra i magasinet. Vi hjälper dig med allt från att hitta de tidningar som passar din målgrupp bäst till skapandet av din annonskampanj och utvärdering av dess resultat.

» Läs mer om Annonser som ger affärsresultat här

De digitala möjligheterna till trots, ger traditionella trycksaker ytterligare en dimension: Känslan av att hålla, känna och bläddra i något. Broschyrer och foldrar har också fördelen att de kan ligga framme på bordet och läsas av fler, medan webbsidan ju kräver ett mer aktivt agerande för att ta till sig informationen. Vi hjälper dig med grafisk form, pappersval och format.

» Läs mer om Trycksaker, som t.ex Foldrar, Broschyrer och Rollups

KUNDTIDNINGAR

RAPPORTER, PUBLIKATIONER och DOKTORSAVHANDLINGAR

Redaktionell kommunikation fungerar. Den stärker kundrelationen, stärker varumärket och bygger trovärdiga och långa relationer med målgruppen.

Vi sätter oss in i din affär och förstår den. Vi skapar en kundtidning som stärker ditt varumärke men som också upplevs som värdefull för läsaren.

» Läs mer om Kundtidningar här

Med hjälp av layout, typografering och bildval gör vi era enkäter, rapporter och publikationer attraktivare och läsvänligare. Vi hjälper bl.a. institutioner inom Uppsala universitet, Karolinska Institutet och primärvården för Västra Götalandsregionen att få ofta tungt och omfattande informationsmaterial presenterat på ett tydligt sätt utan att göra avkall på innehållet.

» Läs mer om Rapporter och Publikationer

Låt oss träffas!

BUDSKAP och CONTENT MARKETING

Det är med din kommunikation du skapar relationer till dina kunder. Vare sig du försöker få fler kunder eller vill något annat måste din kommunikation fungera omedelbart. Det är stor risk att det som inte händer direkt inte händer alls.

» Läs mer om Budskap, Content Marketing och säljande reklam och kommunikation

LANDARSIDOR

Till att börja med vill vi säga att landningssidan inte på något sätt ersätter den existerande hemsidan utan den finns där parallellt för att underlätta för besökaren att hitta rätt information direkt.

Har du t.ex en annons eller banner med ett specifikt erbjudande leder du din besökare till en landningssida med just detta erbjudande och ingenting annat vilket ökar chansen att besökaren gör det du vill avsevärt.

» Läs mer om Landarsidor och hur du ökar antalet kunder från er annonsering

ÅRSREDOVISNINGAR

Behovet att kommunicera på rätt sätt med investerare, förvaltare och småsparare på börsmarknaden gör årsredovisningen till ett allt viktigare kommunikationsmedium.

» Läs mer om Årsredovisningar här

TV-REKLAM och FILM PÅ WEBBEN

Genom tv-reklam når du fler människor än genom någon annan annonseringskanal, och är det medium som väcker starkast känslor.

Detsamma gäller användandet av film på webben, vilket premieras i Googles sökresultat och ökar trafiken till din hemsida. Den jobbar för dig dygnet runt – på autopilot.

hsop.se

Uppsalas vänligaste reklambyrå

Vi hjälper dig nå dina nya affärsmål via varumärkesplattform, kommunikations- och designkoncept. Vi tar fram resultatskapande webbsidor, annonskampanjer, broschyrer, filmer för tv & webb, er grafiska profil inkl. framtagandet av er logotyp och kontorstrycksaker som visitkort och brevpapper, årsredovisningar, foldrar och broschyrer. Vi är er partner i allt från snabba lösningar till ett bollplank i strategiska kommunikativa frågeställningar. Välkommen till den vänligaste reklambyrån i Uppsala.

Vi vill verkligen träffa dig!

Maila mig! Jag hjälper er!

/Fredrik

Fredrik Hasselgren

E-mail: fredrik.hasselgren@hsop.se

Tel. direkt: 018-13 25 00